شرايط رزرو مهمانپذير قصر شيرين در تهران

رزرو فقط در ایام غیر پیک میباشد . جهت مطلع شدن از قیمت واحدها و شرایط واریزی با دفتر مهمانپذیر تماس بگیرید. نکته قابل توجه این است که در صورت رزرو اتاق اگر شما اقدام به کنسل کردن رزرو خود نمایید وجه پرداختی شما به عنوان کنسلی رزرو و خسارت کنسلی به مهمانپذیر به هیچ عنوان مسترد نمیشود لذا در هنگام رزرو دقت لازم را داشته باشید. مبلغ واریزی برای رزرو حداقل وجه یک شب اقامت می باشد

مهمانپذير , هتل ,قصر شيرين , تهران, توپخانه,گهرازمسا فر خانه, مهمانپذير , هتل ,قصر شيرين , تهران, توپخانه,گهرازمسا فر خانه, مهمانپذير , هتل ,قصر شيرين , تهراخانه,گهراز
مهمانپذير , هتل ,قصر شيرين , تهران, توپخانه,گهرازمسا فر خانه, مهمانپذير , هتل ,قصر شيرين , تهران, توپخانه,گهرازمسا فر خانه, مهمانپذير , هتل ,قصر شيرين , تهراخانه,گهراز
مهمانپذير , هتل ,قصر شيرين , تهران, توپخانه,گهرازمسا فر خانه, مهمانپذير , هتل ,قصر شيرين , تهران, توپخانه,گهرازمسا فر خانه, مهمانپذير , هتل ,قصر شيرين , تهراخانه,گهراز

.

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)